Lauksaimniecības darbu sezonā aktuāli kļūst arī jautājumi par izmantotā iepakojuma – dažādu plēvju, plastmasas kannu, polipropilēna maisu u.c.  – sašķirošanu un nodošanu.
Diemžēl nereti lauksaimnieki izlietotās agro plēves, polipropilēna maisus, skābsiena plēves vai plastmasas kannas sadedzina, nodarot ievērojamu kaitējumu dabai un arī paši savai veselībai. Šāda atklāta atkritumu dedzināšana Latvijā ir aizliegta, jo gaisā izdalās ne vien nepatīkama smaka, bet arī kaitīgas vielas, ko pēc tam ieelpo cilvēki, kas uzsūcas augsnē, nonāk uz augiem un ūdenī.
Vecās plēves, polipropilēna maisus, plastmasas kannas un mucas nevajadzētu izmest arī sadzīves atkritumos. Pirmākrt, tie aizņem daudz vietas un rada lauksaimniekam papildu izmaksas par atkritumu izvešanu, un, otrkārt, lauksaimniecības iepakojums ir pārstrādājams un to iznīcināšana ir resursu izniekošana.
SIA “Eco Baltia Vide” lauksaimniekiem piedāvā lietoto lauksaimniecības plēvju, polipropilēna maisu, plastmasas mucu, kanniņu un citu lauksaimniecības atkritumu bezmaksas savākšanu. Pakalpojums ir pieejams visā Latvijā laika periodā no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim.

Kur un kā pieteikt lauksaimniecības atkritumu bezmaksas savākšanu?
Lai Jūs un mēs varētu kvalitatīvi plānot savu laiku un operatīvi nodrošināt izlietotā iepakojuma savākšanu, aicinām lauksaimniekus jau tagad pieteikties nākamās sezonas lauksaimniecībā izmantotā iepakojuma bezmaksas savākšanai. Bezmaksas materiālu savākšana jāpiesaka, zvanot pa tālr. 27894555 vai rakstot uz e-pastu janis.paulins@vide.ecobaltia.lv.

Uzņēmumam SIA “Eco Baltia Vide” var tikt nodota:
• agro plēve;
• dārza plēve;
• ruļļu ietinamā plēve;
• skābsiena plēve;
• iepakojuma plēve;
• polipropilēna maisi;
• plastmasas kannas pārtikai;
• plastmasas mucas un kannas;
• u.c. lauksaimniecības iepakojums (iepriekš vienojoties).
No plēvēm un polipropilēna maisiem ir jāatdala tīkli un auklas. Ļoti ieteicams, lai plēves būtu tīras un tām nav dažādu piejaukumu, piemēram, salmi, skābbarība vai dubļi, savukārt mucas un kannas ieteicams izskalot. Savācamais materiāls ir jānovieto vienkopus, specializētajai tehnikai pieejamā vietā.

Kādus papildu labumus iegūst lauksaimnieks?
Agro plēve, polipropilēna maisi, plastmasas mucas un kannas, kā arī pārējie lauksaimniecības atkritumi tiek pieņemti un savākti bez maksas. Turklāt zemnieku saimniecības pēc materiālu nodošanas saņem apliecinājumu par iepakojuma nodošanu otrreizējai pārstrādei. Tas kalpo kā apstiprinājums Valsts Vides dienestam, ka iepakojums ir apsaimniekots atbilstoši vides aizsardzības un atkritumu apsaimniekošanas prasībām.

Kas notiek ar nodotajiem lauksaimniecības atkritumiem? 
No zemnieku saimniecībām savāktais un sašķirotais materiāls tiek vests pārstrādei uz “Eco Baltia grupas” polimēru materiālu pārstrādes uzņēmumu SIA „Nordic Plast”, kas atrodas Olainē.
No polipropilēna maisiem iegūst augstas kvalitātes PP granulas, savukārt, pārstrādājot cieto plastmasu (kannas, pudeles un mucas), iegūst HDPE ekstrūzijas granulas. Pēc tam no granulām tiek ražoti dažādi rūpnieciskie izstrādājumi, piemēram, caurules, rūpnieciskā tara, atkritumu konteineri, tvertnes, plēves, atkritumu maisi un citi izstrādājumi, tādā veidā palīdzot ietaupīt dabas resursus un preventīvi samazināt atkritumu apjomu.

Lauksaimniecības iepakojums_small.jpg

Kontaktinformācija:

Tālrunis: 8717; 67 799 999
Certificate